English

אלון שוורצברג - סמנכ"ל לכספים

אלון שוורצברג -  סמנכ"ל לכספים (הגדל)

אלון מכהן  כסמנכ"ל לכספים של חברת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

וזאת לאחר שביצע מספר תפקידים בחברת האם "מקורות" וביניהם :

  • ראש מטה מנכ"ל מקורות.
  • עוזר סמנכ"ל כספים ורגולציה.
  • כלכלן ביחידה הכלכלית.

 

עבור לתוכן העמוד