English

אוריאל אזראן - המבקר הפנימי

אוריאל אזראן - המבקר הפנימי (הגדל)

תפקיד נוכחי: המבקר הפנימי.

השכלה:
תואר B.A במינהל עסקים ובחשבונאות.
רו"ח מוסמך. מוסמך בביקורת מערכות מידע ממוחשבות (CISA) .

תפקידים קודמים:
המבקר הפנימי הראשי קבוצת אפריקה ישראל.
מנהל חטיבת הנכסים אפריקה נכסים,

עבור לתוכן העמוד