English

אילן גבאי-מנהל היחידה האלקטרומכאנית

אילן גבאי-מנהל היחידה האלקטרומכאנית (הגדל)

2005 מנהל את היחידה האלקטרומכנית.

 

בשנת 1996 מונה למנהל מדור חשמל בשנים 2004 ועד 2007 כיהן כדירקטור במועצת המנהלים של החברה.

 

בהשכלתו תואר BA רב-תחומי (כלכלה,משאבי אנוש ומדינת ישראל) מאוניברסיטת בן גוריון.

עבור לתוכן העמוד