English

אילן שנל-מנהל היחידה הצפונית

אילן שנל-מנהל היחידה הצפונית (הגדל)

אילן שנל הצטרף לחברת מקורות בינוי ופיתוח סניף ביצוע צפון בשנת 1977 כתמחירן במחלקת מכרזים.

 

החל משנת 1979 מנהל פרויקטים בכל הרמות עד לתפקיד של מנהל יחידה.

 

2005 ועד היום – שח"מ מקורות ביצוע- מנהל יח' ביצוע צפון.

 

2005- 2003 – מקורות מרחב צפון – מנהל יח' בינוי ואחזקה.

 

2000-2003 – מקורות מרחב צפון – סגן מנהל יח' בינוי ואחזקה.

 

2000- 1979 – מקורות מרחב צפון – מהנדס ביצוע.

 

1977-1979 – מקורות בינוי ופיתוח סניף ביצוע צפון – תמחירן במחלקת מכרזים.

 

1975-1976 – א. נאור מהנדסים ויועצים – מפקח.

עבור לתוכן העמוד