English

מיכאל קליטצ'וק-מנהל היחידה הצפונית

מיכאל קליטצ'וק-מנהל היחידה הצפונית (הגדל)

מיכאל קליטצ'וק הצטרף לחברת שח"מ בשנת 2011 כמהנדס ביצוע בכיר, בשנת 2017 מונה למנהל היחידה הצפונית של חברת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ ,יחידה זו אמונה על ביצוע כל פרויקטי ההנדסה האזרחית בחלקה הצפוני של מדינת ישראל.

תפקידיו הקודמים כללו:

  • 2011-2002 מהנדס תשתיות מים וכיבוי אש בחברת "טיפ טופ"
  • 2008-2002 מהנדס תשתיות מים וכיבוי אש " מ.ר אינסטלציה"
  • 2002-1999 מנהל עבודה בתחום כיבוי אש ואינסטלציה בחברת "רויטמן-פרוסקובסקי"
עבור לתוכן העמוד