English

עובדי ביצוע - אזור הצפון

ביצוע של עבודות כלליות בשטח: הנחת  צינורות, טיח פנים בצינור, הידוקים ויישורים בתעלות ועבודות כלליות נוספות.
משרה מלאה.

שעות נוספות במידת הצורך.

*המשרה פונה לשני המינים כאחד.

 

קו"ח ניתן לשלוח למייל:

jobs-ems@mekorot.co.il

עבור לתוכן העמוד