English

התפלת מים מליחים גרנות

 

שח"מ מרחיבה את מתקן ההתפלה בגרנות

במתקן ההתפלה בגרנות שבדרום הארץ מבצעת שח"מ מקורות ביצוע עבודות הרחבה, והחל מהקיץ הקרוב יחל המתקן להתפיל כ-20,000 מ"ק ביום. בשונה ממתקני התפלה למי ים, מתקן זה מתפיל מים מליחים הנשאבים מקידוחים באזור, ובכך נמנעת התפשטות המליחות באקוויפר. בעתיד מתוכננת הרחבה נוספת עד לספיקה של 50,000 מק"י.

ההחלטה להרחיב את ספיקת מתקן ההתפלה מ-9,000 מק"י (מ"ק ביום) ל-20 אלף מק"י התקבלה ברשות המים בעקבות המשבר המתמשך במשק המים.

 

 

 

 

על אף מורכבותו ופרק הזמן הקצר שנקבע להשלמתו, פרויקט ההרחבה נמצא בימים אלה בשלבי סיום ועומד לקראת בדיקות הפעלה והרצה.

 

 

 

 

מתקן ההתפלה גרנות: יותר מים - פחות זיהום 

מתקן ההתפלה גרנות, שהוקם בשנת 2004 בקרבת קריית מלאכי, נחשב ליוצא דופן במערך ההתפלה של ישראל. בשונה למתקני התפלת מי ים, מתקן גרנות מיועד להתפלת מים מליחים, שהם מי תהום שאינם מתאימים לשתייה עקב ריכוז מלחים גבוה.

 

 

 

 

מתקן גרנות, אליו זורמים מים מקידוחים מליחים באזור, לא רק מגדיל את מספר מקורות המים הראויים לשתייה, אלא שתהליך ההתפלה שנעשה בו מטהר בהדרגה את שכבת האקוויפר המליחה שמשפיעה על איכות מי התהום, וכך נמנעת התפשטות המליחות לקידוחים נוספים.

המשימה שהוטלה על שח"מ מקורות ביצוע מורכבת: עבודות ההרחבה מתוכננות להתבצע בד בבד עם המשך פעולת מתקן גרנות הקיים, ובחלקן אף בשטחו. המשמעות של שילוב מתקן חדש בשטחו של מתקן פעיל היא אתגר לא פשוט. זאת, מאחר שבשטח המתקן נמצאות תשתיות תת-קרקעיות רבות. בנוסף, לא ניתן להשבית את פעולת המתקן הקיים, שנדרש להמשיך ולספק מים מותפלים.

הרחבה בשלושה שלבים

במקביל להרחבה המיידית של הפרויקט, קבעה רשות המים משימה נוספת: הרחבת מתקן ההתפלה בטווח הארוך לספיקה של 50,000 מק"י.

ההרחבה תבוצע ב- 3 שלבים: השלב המיידי, באחריותה המלאה של שח"מ מקורות ביצוע, הוא הרחבה מ-9,000 מק"י ל-20 אלף מק"י. שלב ב' כולל הרחבה ל-40 אלף מק"י, ואילו שלב ג' כולל הרחבה ל-50,000 מק"י.

מה כולל שלב א' של פרויקט גרנות?

• הקמת מערך מי גלם הכולל שלושה קידוחי נקז 12 ,15 ,16 והנחת קווים בקטרים "20, "28, "30, עד למתקן גרנות באורך כולל של כ-10ק"מ;

 הקמת מערכת לייצוב מי גלם על-ידי הוספת חומצת מלח;

טיפול מקדים באמצעות מערכת מסנני ביטחון ומסננים מיקרונים;

 הקמת יחידת התפלה בת 70 מיכלי לחץ בקוטר "8 דו-דרגתי, כולל רכש משאבות לחץ גבוה;

 המתקן מטפל ב-521 מ"ק מי גלם בשעה, וביחס השבה של כ- 88%-80%.

הפקה של 417 מק"ש מים מותפלים בריכוז כלורידים 20 מג"ל;

 מערכת אוורור למיכל אוסמוזה ישירה;

מערכת מיהול משלימה מקידוחי זמורות להקשיית מי התוצר;

מערכת דיגום למי מוצר מהולים (לבדיקת איכות המים);

 מערכת טיפול וסילוק רכז.

 

עבודות מגוונות וציוד ייחודי

המתקן כולל ציוד מגוון מחומרי מבנה מיוחדים, החל ממשאבות לחץ גבוה עשויות סופר דופלקס, דרך צנרת לחץ גבוה הבנויה מ- SMO ועד מערכות מינון כימיקלים הכוללות משאבות מינון ומיכלים מחומרים מרוכבים.

 

 

 

שח"מ מקורות ביצוע מקימה ובונה מתקני התפלה, החל מייצור מערכות החשמל והצנרת ועד התקנת מערכות חשמל ופיקוד המשרתות את כלל המערכות וכן מבצעת עבודות הנדסה אזרחית הכוללות: עבודות תשתית וניקוז, הקמת מבנים וחדרי חשמל, מבני דיגום, חדרי בקרה ומבני שירות.

 

 

 

 


 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד