English

גלריית סרטונים

     שח"מ מקורות ביצוע - סיכום שנה

 

     הפסקת מים - קו חיפה

 

   

 

     קו נועית

 

    

  מחולל המשאבות

 

     הנחת קו צפית

 

     שח"מ מקורות ביצוע - העולם הבוקר

 

     שח"מ מקורות ביצוע

 

  ליל המדענים 2014

 

  סילבן שלום מבקר בשח"מ מקורות ביצוע

 

   

  המשאבה הארוכה ביותר בישראל

 

 

עבור לתוכן העמוד