English
14/10/2019

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
19-141 אספקה, הובלה והתקנת עגורן גשר עילי 15 טון - מדור שיפוצים שח" 26/09/2019 31/10/2019
19-158 חיזוק ושידרוג קונסטרוקצית פלדה לעגורן גשר עילי 15 טון - מדור שיפוצים בשח"מ. 26/09/2019 31/10/2019
19-159 אספקת צינור פוליאתילן + PE100, בקוטר 250 מ"מ עבור פרויקט "קו חבר למגן שאול" 26/09/2019 23/10/2019
19-142 ביצוע 2 קידוחים אופקיים (מינהור) בקו תפרח 25/09/2019 30/10/2019
19-140 עבודות בטון -תחנת מאגר עין עופרים-חדר חשמל, חדר לשנאים, תעלות חשמל מבטון,יסוד למבנה דיגום 22/09/2019 22/10/2019
19-149 תבניות מודולריות בהשכרה ליציקת בריכות מים למט"ש שורק ירושלים - מתקן מי-נטל 22/09/2019 24/10/2019
19-013 פרסום חוזר - מתן שירותי ניהול מזנון ואספקת ארוחות של מטבח מחמם בחצר שח"מ מקורות בחולון 09/09/2019 24/10/2019
עבור לתוכן העמוד