English
19/08/2019

מכרזים פעילים

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
19-116 חריטה, קדיחה ותברוז ראש - עין כרם 15/08/2019 29/08/2019
19-124 ייצור ואספקה לשטח של ברזל זיון מצולע ומכופף במכון טיהול שפכים ירושלים 11/08/2019 19/08/2019
עבור לתוכן העמוד