English
26/06/2019

תבנית מכרזים

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
123456789 שם המכרז 29/05/2019 31/07/2019 23:55:55 אופן פרסום המכרז סוג המכרז
7894 כותרת מכרז 26/05/2019 06/07/2019 טקסט אופן פרסום המכרז טקסט סוג המכרז
102030 כותרת מכרז שני 02/06/2019 05/07/2019 טקסט אופן פרסום המכרז טקסט סוג המכרז
עבור לתוכן העמוד