English

מכרז 19-050 - ביצוע 2 קידוחים אופקיים (בקוטר "36 ובאורך 56 מ' ודיקוח נוסף בקוטר "20 ובאורך 52 מ') פרויקט רכבת מסילה מזרחית באזור להבות חביבה

  מודעה 19-050
עבור לתוכן העמוד