‏כ"ז סיון תשפ"א

‏‏‏‏07 יוני 2021

יחידה :  כספים

 

 

 

 

הנדון : הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת מזגנים תוצרת  BARD

 

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים-התשנ"ג 1993, מודיעה בזאת שח"מ כי בכוונתה להתקשר עם ספק יחיד – חברת אדר מזגנים לרכישת מזגנים תוצרת BARD .

 

רצ"ב להודעה זו נימוקים של הסמנכ"ל להנדסה בשח"מ.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לשח"מ בנושא וזאת לא יאוחר מיום 28/6/21 בשעה 12:00.

 

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל rlidgi@MEKOROT.CO.IL.

יש לוודא קבלת הפקס בטלפון מס' 03-5572712  עם גב' רוני לידג'י.

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד), וכן את פרטיו של הספק הישראלי, ושל היצרן, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

 

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפנייה יישלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו שבפנייתם.

 

 

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה,

 

שלומית שבירו

מחלקת מכרזים

 

 

    ‏20.5.21       

     יחידה: הנדסה

 

 

 

אל : ועדת המכרזים

 

 

ספק יחיד BARD הנדון: הזמנת מזגנים תוצרת

 

 

 

 

 במקורות – חברת המים הלאומית  מתבצע שימוש בתחנות וקידוחי במזגנים תעשייתיים תוצרת BARD לשם פעילות תקינה של מתקנים אלו ולשם אמינות ורציפות באספקת המים ללקוחות הקצה.

ישנם שלושה דגמים הנפוצים הנמצאים בשימוש כלל החברה W60 ,W36 ,W121 בהספק 1.5, 3.3 ו- 5 כ"ס בהתאמה.

מזגנים תוצרת BARD הוכנסו לשימוש במקורות  ע"י מהנדסים מקצועיים של מקורות ושח"מ לפני כ 20- שנה והם נותנים מענה מלא לצרכי מיזוג אוויר במבנים בהם מותקן ציוד חשמל במתקנים של מקורות. בחיפוש אחרי אלטרנטיבות נוספות

בתחום מזגנים תעשייתיים לא נמצאה חלופה למזגנים תוצרת BARD בארץ.

המזגנים תוצרת  BARDיחודיים מכמה היבטים – התקנה על קיר חיצוני עם פתח לצורך הכנסת אוויר קר וללא שימוש בתעלות, עמידות בתנאי מזג אוויר קשה בסביבה חולית וטמפרטורות גבוהות (כ 50- מעלות צלסיוס בצל). בנוסף לחברת BARD קיים נציג רשמי בארץ- חברת אדר מזגנים.

חברת אדר מזגנים מחזיקה ב 3- מרכזי שירות בארץ הנותנים מענה מיידי לתקלות תוך24  שעות עבודה ולעתים קרובות גם באופן מיידי, כאשר לאנשי אחזקה של החברה קיימת אסמכה ייחודית לטיפול במזגנים תוצרת BARD . לחברה גם קיים מלאי חלקי חילוף זמין.

חברת "אדר מזגנים" היא החברה הבלעדית המייצגת את חברת BARD בארץ. לכן את המזגנים התעשייתיים תוצרת BARD נדרש לרכוש אך ורק מחברת "אדר מזגנים.

על מנת לספק ולהתקין במתקני מקורות מזגנים תוצרת BARD , שח"מ מעוניינת להתקשר עם "ארד מזגנים" בהסכם לתקופה של שנתיים עם 2 אופציות להאריך את ההתקשרות בשנתיים נוספות (סה"כ עד 6 שנים) על בסיס מחירון מוסכם.

אומדן רכש שנתי הינו כ- 300 אלש"ח לשנה.

 

ב ב ר כ ה,

 

                            בועז קיפר

סמנכ"ל להנדסה