במתקן ההתפלה בגרנות שבדרום הארץ מבצעת שח"מ מקורות ביצוע עבודות הרחבה, והחל מהקיץ הקרוב יחל המתקן להתפיל כ-20,000 מ"ק ביום. בשונה ממתקני התפלה למי ים, מתקן זה מתפיל מים מליחים הנשאבים מקידוחים באזור, ובכך נמנעת התפשטות המליחות באקוויפר. בעתיד מתוכננת הרחבה נוספת עד לספיקה של 50,000 מק"י.

 

ההחלטה להרחיב את ספיקת מתקן ההתפלה מ-9,000 מק"י (מ"ק ביום) ל-20 אלף מק"י התקבלה ברשות המים בעקבות המשבר המתמשך במשק המים