משבר המים המחריף שבו נתונה ישראל הוביל לגיוס משאבים ומאמצים לאומיים נרחבים למציאת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים שיביאו להגדלת כמויות המים. עקב הדלדול המתמיד במקורות המים הטבעיים, הפתרון המרכזי שנמצא הוא התפלת מים מליחים ומי ים באמצעות הקמה של מערך מתקני התפלה לאורך חופי הארץ.

חלקה של שח"מ מקורות ביצוע בפרויקט הוא בהקמת התשתית הנדרשת לקליטת המים המותפלים מהמתקן ולשילובם במערכת המים הארצית. במשימה זו הפגינה החברה עמידה בלוח זמנים חסר תקדים, תוך כדי שמירה על רמה מקצועית גבוהה והצגת יכולות טכנולוגיות והנדסיות מרשימות.

הצלחת הפרויקט היא הישג גדול לשח"מ מקורות ביצוע ולמקורות, ומהווה תרומה אדירה למדינת ישראל ולמשק המים. המתקן בחדרה, שיספק 127 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה, ומערכת קליטת המים ממנו למערכת הארצית, משמשים מודל שייושם בשנים הקרובות בחיבורם של מתקני התפלה נוספים לאורך הים התיכון.

התשתית והמערכות החדשות שהוקמו במסגרת פרויקט זה מאפשרות שליטה משופרת במערכת המים הארצית וניתוב חכם של המים בהתאם לצרכים המשתנים. אחד התוצרים של הפרויקט הוא יכולת הזרמת מים דו-כיוונית במערכת הארצית: בעוד שבעבר הוזרמו המים במערכת הארצית בכיוון אחד, מצפון לדרום, מעתה תוכל המערכת להזרים מים גם לכיוון הנגדי וכן תאפשר גמישות תפעולית וניהול משולב, יעיל וחסכוני באנרגיה.