על רקע הגידול המתמשך באוכלוסיית ירושלים וסביבתה, מתקרבות מערכות אספקת המים לעיר הבירה למיצוי, הצפוי להתרחש בשנים הקרובות. כדי למנוע מחסור במים באזור, תוכנן קו מים נוסף לירושלים בקוטר של "100 – הקו החמישי. שח"מ מקורות ביצוע נוטלת חלק חשוב בהנחת קו זה ובבניית תחנות דחיפה (בוסטר) לעיר הבירה.

פרויקט המערכת החמישית לירושלים אושר בוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל) כמפעל תשתית לאומי. עובדה זו משקפת את גודל חשיבותו, לא רק לירושלים עצמה, אלא גם ליישובים הסמוכים לה, למפעלים שכנים ולרשות הפלסטינית (בהתאם להסכמים מדיניים).

הפרויקט הנו מהגדולים והמורכבים ביותר שידעה חברת שח"מ. עלותו הכוללת מוערכת ב-2.5 מיליארד שקלים, והוא צפוי לספק מענה מלא לירושלים עד שנת 2065. בשנה זו צפויה הצריכה באזור לעלות ל-1.65 מיליון מ"ק ביום, לעומת צריכה בהווה של כ-340 אלף מ"ק ביום.

מערכת המים החדשה תיצור גמישות תפעולית באספקת המים ותאפשר צמצום שאיבה מקידוחים באזור ההר. כמו כן תביא המערכת לשיפור באמינות אספקת המים לצרכנים.