חברת שח"מ מקורות ביצוע השלימה את הקמתה של תחנת השאיבה הגדולה בישראל. התחנה ממוקמת באתר שורק הנמצא בסמוך לנחל שורק בקרבת ראשון-לציון, וכוללת בתוכה מתקן התפלה, תחנת שאיבה ובריכות אגירה. מטרת הפרויקט: קליטת המים המותפלים והפצתם הארצית.

הפרויקט שהיקפו נאמד במיליוני שקלים, כלל :

♦ הקמת תחנת שאיבה ל-13 יחידות שאיבה;

♦ איוש 6 יחידות שאיבה לספיקה של 6,300 מק"ש וכן 2 יחידות שאיבה נוספות לספיקה של 3,000 מק"ש;

♦ פיתוח, תכנון וייצור 6 משאבות לספיקה של 6,300 מק"ש;

♦ תכנון, ייצור והתקנה של 13 דוודים בקוטר "76;

♦ ביצוע עבודות אזרחיות מגוונות ובכללן הכנת יסודות ל-13 יחידות שאיבה ולמבנה דיזל-גנרטור;

♦ הקמת מבנים לחשמל ולתפעול הכוללים חדר דיגום ו-HMI, מאצרות לכימיקלים ולסולר, שוחות למגופים, דיגום והזרקה, עבודות

עפר ושיקום נופי;

♦ הקמת תחנת שאיבה לביוב;

♦ עבודות צנרת בקטרים גדולים של "80, "100 ו-"108;

♦ עבודות חשמל במתח גבוה ובמתח נמוך בהיקפים גדולים;

♦ תכנון והתקנת תוכנה לפיקוד מקומי ומרחוק, כולל מערכת HMI.