אודות שח״מ מקורות ביצוע

שח"מ מקורות ביצוע הינה חברה בת של מקורות, חברת המים הלאומית של מדינת ישראל.
החברה מתמחה בתכנון, יצור והקמה של מתקנים ומערכות מים, ביוב וקולחין וקיימת משנת 1961.

כחברה אשר עומדת בראש החזית הטכנולוגית בישראל ובעולם לשח"מ מקורות ביצוע תמהיל מוצרים רחב ומגוון רב של התמחויות ותחומי פעילות כגון : הנחת קווי מים וקולחין עד לקוטר של 108", ביצוע קידוחי מים אנכיים לעומק של 1,500 מטר לאיתור שכבות מים, הקמת תחנות שאיבה, ייצור משאבות מים אנכיות וציוד שאיבה, הקמת מתקני התפלה, הקמת בריכות ושיקומן, הקמת מאגרי מים והתקנת כיסויים צפים, הקמת מערכות טיפול במים, מתקני הפלרה והכלרה, טיפול בשפכים ובקולחין, תכנון ייצור והתקנה של לוחות חשמל, מערכות פיקוד ובקרה, הגנה קטודית, ניטור ומיגון מערכות מים.
שח"מ מקורות ביצוע הגיע למעמדה בארץ ובעולם כולו בזכות הון אנושי המונה למעלה מ- 500 עובדים מקצועיים, מיומנים ומסורים תוך כדי שימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדמות ורמת ביצוע גבוהה בכל אחד מהאספקטים הכרוכים בביצוע הפרויקט.
שח"מ מקורות ביצוע ערוכה למתן פתרונות איכותיים למכלול האתגרים בפניהם ניצב משק המים בארץ ובעולם. יכולותיה של שח"מ מקורות ביצוע באות לידי ביטוי הן בתכנון פרויקטים ומגה פרויקטים והן בביצוע הפרויקטים הלכה למעשה, בעקבות יכולות אלו יכולה שח"מ מקורות ביצוע להעניק ללקוחותיה המגוונים בארץ ובעולם מענה ופתרונות תכנוניים ומעשיים לכל פרויקט ומשימה בה היא נדרשת לעמוד.
חברת שח"מ עובדת בכפוף לתקני איכות ישראליים ובינלאומיים, ביניהם ISO-9001 – תקן ישראלי 2008, והתקן הישראלי 14001 איכות הסביבה ISO-18001 בבטיחות.

אודות שח״מ מקורות ביצוע

החזון שלנו

להיות חברה מובילה בפתרונות מקיפים בתחומים של מערכות מים, תחנות וקווי מים.

שח"מ מקורות ביצוע מאמינה בשליחות לאומית ומקצועיות, אחריות, אמינות ושקיפות, שיתוף פעולה וכבוד הדדי, למידה וחדשנות, פיתוח בר-קיימא.

לקוד האתי המלא של שח"מ מקורות לחצו כאן.

ההיסטוריה שלנו

שח"מ של היום היא תולדה של ריכוז כל גופי הביצוע של "מקורות" לגוף אחד, שנעשה במסגרת שינוי מבני שערכה "מקורות" בשנים 2008-2005. מטרת השינוי הייתה לאחד את כל גופי הביצוע של "מקורות" למסגרת רב-תחומית אחת. 

חמשת הגופים שאוחדו: 

♦ שח"מ (שרותים חשמליים מכניים) בע"מ

♦ צמ"כ (ציוד מכני כבד) 

♦ שלוש יחידות בינוי מרחביות (צפון, מרכז, דרום)

בשלב ראשון רוכזו העובדים לתוך "אגף הביצוע" לפרק זמן של 3 שנים (2005-2008). אגף הביצוע נבחן בתקופה זו כ"משק סגור". שלב הביניים עבר בהצלחה והפך לחברת בת בשם "שח"מ מקורות ביצוע בע"מ". כך נצברו כל הידע והניסיון במסגרת אחת, שהפכה לגוף ייחודי בארץ ובעולם. 

היסודות של "שח"מ מקורות ביצוע" נבנו על-ידי החלוצים שהקימו את מדינת ישראל. הידע והניסיון הגיע מגלי העלייה השונים: קודחים מפולין, בנאים מגרמניה, מהנדסים ניצולי שואה ועובדי כפיים מכל התפוצות. מילים מקצועיות כמו "שפטה" ו-"קלפטה", צרובות עד היום בקרב עובדי החברה. תולדות החברה שזורים בתולדות המדינה, ועל אף שינוי המסגרות והתארים, נותר חזונה של החברה: ביצוע כל העבודות ללא עובדים זרים, משלב הקדיחה ועד לאספקת המים לברזים.

 

1935

קידוחי מים בעמק זבולון

1937

הקמת "מקורות - חברת מים בע"מ"

1948

הקמת מחלקה לביצוע עבודות עפר וקווי מים (צמ"כ)

1949

התחלת ניסויים בהורדת גשם (בשיטת התנורים)

1950

הקמת חברת שח"מ (שרותים חשמליים מכניים)

1961

הקמת הענף להגברת המטר כחלק משח"מ

2008

הפיכת "אגף הביצוע" לחברת בת בשם "שח"מ מקורות ביצוע בע"מ"

מבנה החברה

הנהלה