English

שיקום קידוחי מים

מים מתוקים מסופקים בישראל משלושה סוגים של מקורות: מים עיליים (נחלים, מאגרים), מים מותפלים ומי תהום. מי תהום מהווים כשליש ממקורות המים בישראל, ובכמה אזורים בארץ הם מקור המים היחיד באזור (לדוגמה בערבה, בבקעת הירדן ועוד).

שח"מ מקורות ביצוע מבצעת קידוחי מים עבור חברת מקורות ועבור חברות נוספות רבות במשק הישראלי. קידוחי מים הם אחד מתחומי הליבה של החברה, שמאז קום המדינה, קדחה כ-2,500 קידוחים לאיתור ולשאיבת מי תהום, מתוכם כ-1,200 הם קידוחים פעילים.

 

כמו כל מתקן הנדסי גם הקידוחים זקוקים לשיקום תקופתי. לאורך השנים ביצעה חברת שח"מ מקורות פעולות לשיקום קידוחים כדי לשפר את ספיקת המים הנשאבת מהם.

 

תועלות נוספות של שיקום הקידוחים הן :

 

♦ החזרת ספיקה שאבדה ;

♦ הוזלה משמעותית בעלויות השאיבה ;

♦ הארכת החיים של הקידוח הקיים ;

♦ פתרון בעיות באיכות המים.

 

שיקום קידוח מתבצע בשתי שיטות עקריות :

 

שיקום קידוח מכני: מתבצע באמצעות עזרים מכניים כדוגמת סילון מים, בוכנות מיוחדות, שאיבה באויר דחוס.

 

שיקום קידוח כימי: מתבצע באמצעות החדרת כימיקלים (בעיקר פוליפוספטים וחומצות) לקנה הקידוח ושאיבתם לניקוז. 

 

פאקר - אטם המשמש לשיקום קידוח
שיקום קידוח באמצעות חומצה הוא אחת הדרכים לשיקום ולניקוי קנה הקידוח.
פעולה זאת מבוצעת בקידוחים רבים ברחבי המדינה, אך עם זאת מאחר שמדובר בחומצה יש לנהוג משנה זהירות בעת ביצועה.
חברת שח"מ מקורות ביצוע רכשה מוצר חדש בשם פאקר.
תפקידו למנוע מעבר של החומצה אל מחוץ לקידוח ולמנוע פגיעת חומצה בעובדים המבצעים את השיקום.
הפאקר מורכב מחלקי גומי וחלקי פלדה. בעת הכנסתו לקידוח מוזרמים אליו מים וגורמים לחלקי הגומי להתרחב עד לקוטר קנה הקידוח. כך נמנעת יציאה של חומצה אל מחוץ לקידוח.

 

ליצירת קשר עם מומחי שח"מ בתחום שיקום קידוחי מים , נא צרו קשר .

עבור לתוכן העמוד