English

דברי ימי הקידוחים

בתחום הקידוחים פעלו בארץ כמה חברות פרטיות. לאחר הקמת המדינה הקימה "מקורות" בשיתוף חברת "נובק", חברה משותפת לקידוחים בשם "מפעלי מים". עובדי החברה המשותפת היו בעיקר ניצולי שואה שהגיעו מפולין והיו מומחים בתחום, וכך זכו מכונות הקידוח והאמצעים הנוספים לשמות בפולנית ("שפטה" ו"קלפטה", "אלבה לבונה" ועוד).בתקופה זו בוצעו קידוחים לעומקים של 500-40 מ' במכונות מסוג "הקשה".

באמצע שנות ה-50 רכשה "מפעלי מים" שתי מכונות רוטרי גדולות לביצוע קידוחי נפט, ובשנת 1955 בוצע קידוח הנפט הראשון "חלץ 1". בנובמבר 1958 פורקה החברה ועובדיה נקלטו ב"צמ"כ".

לצורך תכנון עבודות הקידוח, ליווי וסיוע לקודחים, הוקמה במטה "מקורות", במחלקה הטכנית, יחידת "אתר קידוחים" (שכיום היא חלק מיחידת שירותי ההנדסה של "מקורות"). בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, הוקמה גם המחלקה להידרולוגיה שיחד עם מחלקת הקידוחים, ממקמת, מלווה ומפקחת על ביצוע הקידוחים של חברת "מקורות".

 

 

 

כחלק מהמאמצים לשיפור איכות הקידוחים, עומקם ומספרם, פותחו אמצעים חדשים. כמה מהם אף היו לחידושים עולמיים. כך למשל הוחל באמצע שנות ה-70 להשתמש בחומצת מלח להמסת שכבות סלע גיריות לצורך הגדלת התפוקה מאותם קידוחים. יישום שיטה זו שיפר משמעותית את איכות הקידוחים שנקדחו בשיטה הסיבובית (Rotary) בשכבות הגיר והדולומיט ואפשר את ביצועם של קידוחים עמוקים יותר ללא הגבלה. השימוש בחומצת המלח והעמקת הקידוחים הביאו לגידול של כ-75% בספיקת הקידוחים בהשוואה לקידוחים דומים שלא עברו טיפול דומה.

 

במקביל, פותחו ושולבו אמצעים חדשים כמו מסנני ג'ונסון אל-חלד להקטנת בעיית כניסת החול לתוך הקדח בקידוחים שמפיקים משכבות חול, שימוש בציוד מתכתי שאינו מתכלה, שימוש בכימיקלים חדשים, שילוב של שיטות קדיחה חדשות המתאימות לסוגי סלע שונים כדוגמת סלעי הבזלת ועוד.

 

שימוש בציוד משופר וכן רכישת מכונות רוטרי חדשות ומכונות "רוורס-סירקוליישן" הביאו גם לקיצור ניכר בזמני הקדיחה, לשיפור איכות הקידוחים ואמינותם ולחיזוק מעמדה של חברת "מקורות" כחברה מובילה בתחום אספקת המים בעולם.

 

ביצוע קידוח זוהר 16 עם מכונת קידוח מסוג MR-5000

 

 

בשנים האחרונות מתמקצעת "שח"מ מקורות ביצוע" בתחום שיקום הקידוחים. כידוע, קידוחים הם מקור המים העיקרי של המדינה. למקורות יש כ-1,100 קידוחים להפקת מים.הקידוחים, כמו כל מבנה הנדסי, זקוקים לשיפוץ בעת הצורך. לפיכך, משקיעה שח"מ מקורות ביצוע משאבים רבים בציוד ייעודי ובהכשרת צוותים מיומנים לשיקום ולחידוש קידוחים.

בתום הטיפול בקידוחים מושגות שתי מטרות: הגדלת הספיקה ושיפור היעילות האנרגטית.

סיבות לירידה בתפוקת הקידוח והצורך בפעולות השיקום יכולות להיות:

 

♦ היאטמות כימית - הרכב כימי של המים.

 

♦ היאטמות ביולוגית:

 

- נוכחות בקטריות וחומרים אורגניים במים;

- נוכחות S, Fe, Mg בנוסף להרכב המים.

 

♦ היאטמות מכאנית:

- סתימה ממטחן, חול חרסיות וטיט כתוצאה מהתמוטטות שכבה.

 

♦ היאטמות פיזיו-כימית:

- שקיעה של פרקציות דקות מהשכבה;

- שקיעת מלחים (אבנית);

 

שיטות שיקום

 

1. מכאניות:

בוכנה

סילון מים (JET)

♦ שאיבה באוויר דחוס

שאיבת יתר

2. כימיות:

החדרת כימיקלים לקנה הקידוח ושאיבה לניקוז

פוליפוספסטים

♦ חומצות

 

* המתכון לשיקום נכון ולקבלת תוצאות מרביות הוא שילוב של שתי השיטות, ביצוע שיקום מכאני ולאחריו שטיפות עם כימיקלים.

 

עבור לתוכן העמוד