Hebrew

פירוק והרכבת קידוחים

שח"מ מקורות ביצוע מזה עשרות שנים מבצעת פירוק והרכבת ציוד לסיכת שמן ומים במומחיות רבה.

הצוותים מתקינים ציוד עד לעומקים של 600 מטר,דבר שאין לו אח ורע בעולם.

 

הרכבת ציוד לקידוחים:

 

שלב ההתקנה של הקידוחים מאופיין בטורבינה ומערכת הולכת מים אנכית הנקראת מפוקים,בתוך כל

מפוק עובר ציר המחבר בין המנוע לטורבינה הנמצאת בתחתית הקידוח,כדי למנוע כניסת גופים זרים למערכת מורכב סל יניקה בתחתית המשאבה על פתח כניסת המים למשאבה.

ההרכבה היא תהליך מורכב ומסובך הדורש מיומנות והרכבה יסודית של המערכת וויסותה בעת ההפעלה.

לאחר הפעלת הקידוח נוצר עמוד מים הגורם לציוד להתארך ולסטות,מהנדסי חברת שח"מ מחשבים את התארכות הציר ובהתאם לכך בוחרים את מבנה החומרים המתאימים שיעמדו בעומס העצום.

Jump to page content