Hebrew

מתקן קליטת המים באשדוד

בימים אלו מקימה שח"מ מקורות ביצוע את פרויקט "מי מוצר אשדוד", הפרויקט הלאומי של חברת המים בישראל – "מקורות".
 
הפרויקט כולל הקמת מאגר בנפח 90 אלף מ"ק וכן תחנת שאיבה בסניקה של 25 אלף מק"ש בשלב ראשון.
בתחנה תוקם מערכת NaF מהמתקדמות בעולם, כדי להבטיח רמות פלואוריד וכלור המתאימות לצרכן הישראלי.
 
בשלהי אפריל 2011, כבשה שח"מ את דיונות החול שמצפון לאשדוד, ובתוך מספר חודשים מועטים הוקמה תופעה מרהיבה בתעשיית המים :


בית המשאבות כבר מוכן ומכיל בתוכו דוודים בקוטר "90 שיכילו את משאבות הדגל של שח"מ.
קווים בקוטר "100 ו-"80 מונחים בכניסה וביציאה מהמאגר.
מגופים, מדי-מים ואביזרים רבים בקטרים של "64 ומעלה מותקנים לאורך כל צנרת המאגר והתחנה.
סוללות המאגר נערמות במקביל לביטון השוחות ובית המשאבות.

להקמת המאגר נדרשו כ-100 אלף מ"ק אדמת חרסית, ששינועה לאתר היה פרויקט בפני עצמו.
באתר מוקמים במקביל מבני חשמל, כמיכלים וחדרי דיגום לצורך פיקוח ובקרה על אספקת מי המוצר ממתקן ההתפלה.
 
שח"מ עובדת כל השנה, בימי החורף הגשומים ובימי הקיץ הלוהטים, במטרה אחת ויחידה : להוביל את מקור החיים אל בתינו הקרובים כרחוקים.

Jump to page content