English

פורום טיפול בשפכים

הטיפול בשפכים והשבתם לחקלאות מהווה בעשורים האחרונים נושא מרכזי במשק המים בישראל ובעולם.
שח"מ מקורות ביצוע מקימה מערכות לטיפול בשפכים כדוגמת מט"שים הכוללים תהליכי טיפול שניוניים ושלישוניים ותחנות שאיבה לביוב ולקולחים.
שח"מ הינה בעלת ניסיון רב בתכנון וביצוע של מערכות בקרה ושליטה מרחוק אשר מאפשרות תפעול אוטומטי ואופטימלי.
המומחים שלנו בנושא ישמחו לענות על שאלותיכם.
הוסף נושא חדש
שיטות הטיפול בשפכים גיל   | 14:07 5/02/2015
שיטות לטיפול בשפכים נורית, מנהל הפורום   | 09:14 10/02/2015
שלום גיל,
שאלתך רחבה וכללית וניתן להעביר הרצאה שלמה בנושא, אך אנסה לתמצת לנקודות את דרכי הטיפול המקובלות בשפכים.
קיימות שיטות רבות ומגוונות לטיפול בשפכים ביניהם שיטות פיזיקאליות, כימיות וביולוגיות.
שיטות פיזיקאליות:
- סינון – סינון גס ע"י מגוב להרחקת מוצקים גדולים מזרם השפכים מהווה שלב מוקדם לטיפול בשפכים.
סינון עדין דרך מצע חול יכול לשמש בשלב סופי לליטוש שפכים לאחר טיפול ביולוגי.
סינון ממברנלי – שיטה מתקדמת לטיפול בקולחים כשלב סופי להרחקת מזהמים מיקרוסקופיים לפני שימוש חוזר.
- שיקוע – הפרדת מוצקים מזרם השפכים.
שיטות ביולוגיות :
-טיפול ביולוגי ע"י ביומסה. מיקרואורגניזמים שיכולים להיות אירובים (פועלים בסביבה מאווררת, עם חמצן) או אנאירובים (פועלים בסביבה שאינה מכילה חמצן) ומפרקים את החומר האורגני המומס שבשפכים.
שיטות כימיות:
-הפתתה – הוספת חומרים כימים הגורמים להתלכדות חלקיקים ומשפרים את תהליכי השיקוע.
-חיטוי – הוספת כלור לקולחים לקטילת פטוגנים, בדרך כלל משמש כשלב סופי לפני אגירה, הזרמה לנחל או הפניה לשימוש חוזר.

בברכה
נורית
שיטות טיפול בשפכים גל   | 16:00 12/04/2015
הוסף נושא חדש
עבור לתוכן העמוד