English

פורום טיפול בשפכים

הטיפול בשפכים והשבתם לחקלאות מהווה בעשורים האחרונים נושא מרכזי במשק המים בישראל ובעולם.
שח"מ מקורות ביצוע מקימה מערכות לטיפול בשפכים כדוגמת מט"שים הכוללים תהליכי טיפול שניוניים ושלישוניים ותחנות שאיבה לביוב ולקולחים.
שח"מ הינה בעלת ניסיון רב בתכנון וביצוע של מערכות בקרה ושליטה מרחוק אשר מאפשרות תפעול אוטומטי ואופטימלי.
המומחים שלנו בנושא ישמחו לענות על שאלותיכם.
הוסף נושא חדש
שימוש במים מושבים גיא   | 14:02 5/02/2015
מים מושבים להשקייהפרח נורית, מנהל הפורום   | 11:21 10/02/2015
שלום גיא,
אכן זה אפשרי.
ניתן להשתמש במים מושבים להשקיה חקלאית וכידוע מדינת ישראל היא חלוצה בעולם בתחום השבת הקולחים לחקלאות ומנצלת קרוב ל-80% ממי השפכים המטופלים להשקיה חקלאית.
בסוף שנת 2000 הוקמה ועדת ענבר במטרה לקבוע תקנים למי קולחים שיאפשרו השקיה חקלאית בלתי מוגבלת.
הועדה גיבשה תקנים מחמירים למי הקולחים המגדירים ערכים מותרים לפרמטרים רבים כגון: תכולת מוצקים, חומר אורגני, פטוגנים, pH, מתכות, נוטריאנטים ועוד. הריכוזים המותרים והרצויים בקולחים נקבעו מתוך שיקולים רבים בהם אי פגיעה בבריאות הציבור, מניעת הפגיעה בצמח, בקרקע ובמי התהום.
מסקנות הועדה נחתמו ע"י ועדת הכנסת בשנת 2010 ויכנסו לתוקף תוך 5 שנים מחתימתם. בתום אותן 5 שנים בעלי המט"שים יחויבו לטפל בקולחים לרמה הנדרשת בתקן והקולחים יוכלו לשמש להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת.
בברכה
נורית
הוסף נושא חדש
עבור לתוכן העמוד