English

לצפיה בקוד האתי לחץ כאן.

לחברת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ קוד אתי המחייב את עובדיה ומנהליה בהתנהלותם היומיומית,
בדיוק כמו חוקים ונהלים.
הקוד האתי כולל ערכים ועקרונות התנהגות מנחים.
 
 

מתוך ערכי הקוד האתי:
 
שליחות לאומית  
אנו פועלים במסירות, מקצועיות, אחראיות ויעילות להקמת תשתיות מים והולכה באיכות ובמועד הנדרש,
תוך ביצוע בקרה ובדיקות איכות.
 
אחריות  
אנו מאמצים תקנים מקצועיים גבוהים בכל נושא ועניין,
ונושאים באחריות אישית מלאה לכל פעולותינו.
אנו שומרים על סביבת עבודה נאותה ומייצגים את החברה בכבוד
 
אמינות ושקיפות
אנו פועלים בהגינות ובטוהר-מידות ומקפידים להימנע ממצבים שיש בהם ניגודי עניינים.
אנו מייחסים חשיבות רבה לדיווח אמין ומדויק בנוגע לאיכות ביצוע המתקנים המוקמים,
ומדווחים על כל פגם, ליקוי או סיכון העלולים לפגוע בבטיחות הציבור או העובדים.
אנו עומדים בהבטחות ובהסכמים ודוגלים בשוויון הזדמנויות.
 
שיתוף פעולה וכבוד הדדי
אנו נותנים יחס של כבוד והוגנות לכל אדם ופועלים לחיזוק האמון,
השירות ועבודת הצוות עם כל מחזיקי העניין
 
למידה וחדשנות
אנו מעודדים למידה ומקצוענות, מטפחים חדשנות טכנולוגית, מקפידים לנהל ולשמור על המידע והידע,
ופועלים בשיתוף פעולה עם מוסדות האקדמיה ומכוני המחקר
 
פיתוח בר-קיימא
אנו מחויבים כחברה לאומית לפעול להשגת יעדינו להקמת תשתית מים והולכה תוך שימת דגש על טכנולוגיות מים סביבתיות נקיות
  הקוד האתי
  אוגדן נהלים לעובדי החברה
עבור לתוכן העמוד