English

שבע טחנות

שבע טחנות מבוצע במסגרת תכנית כללית לשיקום נחל הירקון, לאור החלטת ממשלה מינואר 2003.
מקורות המים בירקון הם נביעה טבעית של מעיינות הירקון, נחל קנה, ושלושה מכוני טיהור שפכים אשר מזרימים את הקולחים לנחל הירקון  בספיקה כוללת של 2500 מק"ש לאחר טיפול שלישוני וטיפול נוסף באגנים הירוקים.

 


אורך הנחל כ- 27 ק"מ ואיכויות המים בו משתנים בהתאם למקטעים השונים,
במסגרת פרויקט שבע טחנות קולטים את המים באזור שבע טחנות, שם מפלס המים גבוה במיוחד עקב הסכר של שבע טחנות ואיכות המים עדיין טובה לפני הקטע המלוח הנשפך לים.
המים הנשאבים מהירקון ומועברים באמצעות תחנת שאיבה בקו "32 למתקן טיפול יער בראשית     

 

 

מתקן טיפול יער בראשית יוקם בסמוך למימדיון ופארק גבעת המופעים .
 מתקן טיפול  יער בראשית עובד בשיטת סינון ממברנאלי ( UF) ממברנות טבולות שהינו הטיפול המתקדם המקובל בעולם  למים עיליים באיכות משתנה.
המתקן יבנה על שטח של 8.4 דונם ויכלול מתקן טיפול ממברנלי, בריכה לאגירת מי מוצר בנפח 5,250 מ"ק ועל גג הבריכה תחנת שאיבה עם 6 יחידות שאיבה, הקמת מבנה חשמל חדר מיתוג ומעצרות לחוות כימיקלים.
מבנה מתקן הטיפול בריכת האגירה ותחנת השאיבה מתוכננים להיבנות כמבנים סגורים עם פיתוח סביבתי כגון גגות ירוקים, סוללות עפר משופעות עם צמחייה סביב גדר המתקן וחשיבה מעמיקה מבחינת  ההיבט הנופי האקוסטי והבטיחותי.
לפרויקט זה רגישות גבוהה מבחינה סביבתית עקב מיקומו הגיאוגרפי ולכן מעורבים בו גורמים רבים כמו: עיריית תל אביב, עיריית רמת גן, משרד הבריאות, חברת גני יהושוע, רשות נחל הירקון, רשות המים, מקורות ושח"מ כחברה המבצעת,
כמו כן מועסקים יועצים שונים כמו אגרונום, אדריכל נוף, יועצים אקוסטיים סביבה ותנועה.

סטאטוס ביצוע: שח"מ סיימה את השלב הראשון של התקנת  מערכת יניקת המים מתוך הנחל תוך כדי חסימת הזרימה בנחל  למספר חודשים והעברת המים בצינורות זמניים.

 

חסימת נחל הירקון לצורך ביצוע מערכת יניקה ויבוש קטע מהנחל.

 

 

התקנת מערכת יניקה מהנחל

 

פתיחת הסכרים והחזרת הנחל לזרימה מלאה.

עבור לתוכן העמוד