English

צילום קידוחים

יחידת הקידוחים נדרשת לבצע שיקום לקידוחי מים ברחבי המדינה. על מנת לבצע את השיקום באיכות הטובה ביותר רכשה שח"מ מקורות ביצוע מצלמה ייעודית מתוחכמת, המצלמת את קנה הקידוח לכל אורכו.
המצלמה יכולה לצלם עד עומק של 1,000 מטר. היא מצוידת במערך נורות לד, המאפשר צילום גם בעומקים שבהם הראות כמעט אפסית.
צוות ייעודי של חברת שח"מ הוכשר לתפעל את המערכת באופן הטוב והיעיל ביותר.
בסיום כל צילום מועבר החומר המצולם לפענוח ובסופו של התהליך מתאפשר שיקום איכותי ויעיל.
עבור לתוכן העמוד