התפלת מים

התפלת מים

בשנים האחרונות, מתרחשים בעולם שינויים אקולוגיים אשר פוגעים בצורה משמעותית במקורות המים, בכמותם ובאיכותם. מגמה זו, בד בבד עם גידול מתמיד של אוכלוסיית העולם, הופכים את השימוש בטכנולוגיית ההתפלה לרלוונטית יותר מתמיד: באמצעות התפלה ניתן להפוך מאגרים בלתי נדלים של מי ים ומים מליחים למים ראויים לשתייה, וקולחין – למים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת.

חברת שח"מ מקורות ביצוע מתכננת, מקימה ומספקת מערכות התפלת מים בשיטת האוסמוזה ההפוכה ( RO ) . החברה פועלת בשנים האחרונות להרחבת מתקן ההתפלה בגרנות, כדי לאפשר ניצול של מי התהום המליחים המצויים בחלקו המזרחי של אקוויפר החוף; להזרים אותם למערכת הארצית ולהשקיה חקלאית ובמקביל לשקם את אקוויפר החוף ולמנוע את המלחתו. המתקן הורחב בשלבים: בשלב ב הוקמה יחידה שנייה להתפלת 10,000 מ"ק ליום, ובשלב ג הוקמו שתי יחידות נוספות בתפוקה משותפת של 20,000 מ"ק ליום.

התפלת מים