פיקוד ובקרה

פיקוד ובקרה

כדי להבטיח אספקת מים סדירה ואיכותית, דרושות מערכות פיקוד ובקרה המאפשרות שליטה אוטומטית מרחוק על מתקני מים ותורמות לחיסכון והתייעלות ולהקטנת פחת המים. 

שליטה על מערך המים בישראל, מחייבת הקמה של מרכז בקרה שממנו יפעלו מערכות הבקרה. לצורך פיתוח מערך כזה ע"י ידע ונסיון רב הנצבר בחברת שח"מ מקורות ביצוע.

המידע נאסף אל מרכז הבקרה החל מרמת המכשור בשטח, הפיקוד המקומי והרחוק וכלה במערכות השליטה הבקרה והתפעול. 

הנתונים זורמים אל מרכז הבקרה 24/7 ובאמצעותם ניתן להפיק תמונה אמיתית על המתרחש במתקני המים באתרים השונים. 

לניהול חכם של מתקני מים וביוב – שח"מ מציעה ללקוחותיה מערכות פיקוד ובקרה מהמתקדמות ביותר. באמצעות מערכות אלה, ניתן לתפעל ולשלוט ממרכז בקרה בצורה יעילה, קלה ופשוטה בקידוחים, תחנות שאיבה, משאבות לתעשיה, מתקנים לטיפול במים, מתקני התפלה ומתקני טיפול בשפכים, תוך חיסכון ניכר בכח אדם ובהוצאות תפעול ואחזקה. שח"מ מציעה ללקוחותיה מערכות פיקוד ובקרה מהמתקדמות ביותר. באמצעות מערכות אלה, ניתן לתפעל ולשלוט ממרכז בקרה בצורה יעילה, קלה ופשוטה בקידוחים, תחנות שאיבה, משאבות לתעשיה, מתקנים לטיפול במים, מתקני התפלה ומתקני טיפול בשפכים, תוך חיסכון ניכר בכח אדם ובהוצאות תפעול ואחזקה. שח"מ מציעה ללקוחותיה מערכות פיקוד ובקרה מהמתקדמות ביותר. באמצעות מערכות אלה, ניתן לתפעל ולשלוט ממרכז בקרה בצורה יעילה, קלה ופשוטה בקידוחים, תחנות שאיבה, משאבות לתעשיה, מתקנים לטיפול במים, מתקני התפלה ומתקני טיפול בשפכים, תוך חיסכון ניכר בכח אדם ובהוצאות תפעול ואחזקה.

פיקוד ובקרה
סל הפתרונות של שח"מ בתחום כולל :
  • מערכות פיקוד מרחוק מבוססות תקשורת לוויינית, אלחוטית, קווית או סלולארי

  • מערכות SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) והקמת מרכזי בקרה ראשיים

  • מערכות בקרה מקומיות ומערכות HMI (Human Machine Interface)

  • הקמת מערכות מחשוב, רשתות ותשתיות תקשורת מחשבים

  • שימוש במערכי גיבוי חם למערכת הבקרה ולמערכות התקשורת

  • שילוב טכנולוגיות הצפנת מידע ליצירת רשתות תקשורת מאובטחות