קידוחי מים

קידוחי מים

הקמת קידוח מים היא משימה מורכבת הכוללת שלבים רבים: תכנון הקידוח, ייצור משאבות מים בהתאם לספיקה הנדרשת, ייצור התקנה וחיווט של ציוד אלקטרומכני, הפעלה והרצה. שח"מ מקורות ביצוע מבצעת פרוייקטים כאלה, על כל שלביהם, בשיטת Turn Key .

בשח"מ פועלת יחידת קידוחים, המפעילה צוותי עבודה לקידוחים לאורך כל היממה. ליחידה ניסיון רב-שנים בסוגי קידוחים שונים בכל רחבי הארץ:

  • קידוחי מים רדודים ועמוקים עד 1,500 מטר
  • קידוחים עמוקים, באמצעות ארבע מכונות ייעודיות בשיטת Rotary Drilling (הקידוח הסיבובי)
  • קידוחים רדודים באמצעות שתי מכונות ייעודיות בשיטת Reverse Circulation (שטיפה בסחרור).
קידוחי מים