היחידה לתיאום וניהול פרוייקטים – חלק א'

דוד ניסנבאום החל את דרכו בשח"מ מקורות ביצוע בשנת 1987 כאיש תפ"י (תכנון ופיקוח על הייצור) ומאז עבד במספר תפקידים. בשנת 2005 מונה דוד למנהל פרויקטים ועסק בניהול וליווי של מספר פרויקטים בניהם מגה פרויקט של הקמת תחנת שאיבה לקליטת מים מותפלים בשורק.

 

בשנת 2013 מונה דוד להקים את מחלקת ה- PMO בחטיבת הביצוע של החברה, שבין מטרותיה המרכזיות:

  1. לתכלל ולתזמן באופן הדוק את הפרויקטים השונים שהיו בחטיבת הביצוע של החברה (יחידות השטח).
  2. לבצע בקרה תקציבית לפרויקטים.

 

במהלך השנים זיהתה הנהלת החברה כי יש צורך לשפר את כל הקשור לתפיסה הפרויקטאלית של החברה. כלומר, יש חשיבות לניהול ותיזמון העבודות בראיה כוללת של החברה ולא רק בראיה פרטנית של כל עבודה.

 

לשם כך, וכדי לנסות לתת מענה לפערים שהתגלו, החליטה החברה להקים את 'היחידה לתיאום וניהול פרויקטים' שתאגד תחת "כובע אחד" את הנדסת ייצור, ה- PMO ואת מחלקת ניהול פרויקטים. את התפקיד להקמה ולניהול היחידה הטילו על דוד. וכך, עם הקמתה בדצמבר 2021, הוצבו מספר מטרות מרכזיות:

 

  1. להתייחס לכל עבודה כאל פרויקט בתוך מכלול משימות ופרויקטים שצריכים לחלוק משאבים מוגבלים.
  2. להתייחס ללוח הזמנים של הפרויקט, לרווחיותו, ולשביעות רצון הלקוח כאל משימות חובה.
  3. לבצע אופטימיזציה וסנכרון מלא בין המבצעים, מתוך ראיית המכלול והצרכים של כל פרוייקט בפני עצמו ואל מול שאר הפרויקטים, כמו גם בחינת ההשלכות הצפויות של שיבוץ המשימות מההיבט הכספי והבקרה אחר ההוצאות.
  4. לתכלל, לנתח ולבקר את תוכנית הפיתוח/חו"ש המתקבלת מחברת מקורות שהיא התוכנית המרכזית בהיקפי הביצוע של החברה.

 

כיום, היחידה מנהלת מאות פרויקטים ונעזרת בכלים מגוונים לביצוע משימותיה, ובכללם: תוכנת ה PROJECT – לניהול תכניות עבודה בחברה, תוכנות ה- OFFICE למיניהן, מערכות ERP,  SAP : PRIORITY.