יום המים

לאורך הים התיכון פזורים חמישה מתקני התפלה: חדרה, שורק, פלמחים, אשדוד, אשקלון. בסבחא באילת קיים מתקן התפלה שישי המספק מים לאילת וליישובי דרום הערבה, ובעתיד אף יוקמו שני מתקנים נוספים: שורק 2 ושרגא בצפון.

 

 

לאחר תהליך ההתפלה שנמשך מספר שעות, המים המותפלים מועברים למתקני קליטת המים, אשר את כולם הקימה (וממשיכה להקים בימים אלה) שח"מ מקורות ביצוע. מתקני קליטה אלה כוללים: מאגרים, בריכות, תחנות שאיבה, וקווי הולכה המתחברים למערכת הארצית ברחבי הארץ.

 

 

מתקנים הקליטה מפוקדים מרחוק, ומעבירים נתונים אודות אספקת המים בארץ, היישר למרכזי השליטה והבקרה. כמו כן, מתקנים אלה מפוקדים ומוגנים במערך סייבר חדשני כדי למנוע פגיעה של גורמים זרים במערכות התפעול של אספקת המים.

 

 

תודות למתקנים אלו, מסופקים כ- 50% מצריכת המים לאזרחי המדינה. בכך, יורדת התלות בכינרת ואף ניתן מענה למחסור בשנות הבצורת.

 

 

אם כן, אמנם ביכולתם של מתקני ההתפלה לפתור את בעיית זמינות המים, אולם, עדיין יש לעשות שימוש נבון במים, על מנת למנוע בזבוז יתר.