פיקוד ובקרה: גיבוי חם וגנרטורים

בארצנו קיימים כ-3,000 מתקני מים המפוקדים באמצעות מרכזי בקרה שונים: מתקני קידוח, תחנות סינון, מתפילים ובוסטרים. מתקנים אלו מספקים מים לכ – 95% מתושבי הארץ. מכאן, שהדאגה לפעילותם הרציפה של מתקני המים היא עניין הכרחי, הנוגעת לחיי אדם ממש. לכן, יש להגדיר את רמת השרידות של המתקן שמאפשרת רצף תיפקודי, כך שהוא ימשיך לעבוד ולספק מים בעת תקלה או חירום.

 

בארץ קיימים מספר מתקנים עם רמת השרידות הכי גבוהה שיש, הנקראת: 'גיבוי חם'. גיבוי זה מתאפשר באמצעות שתי מערכות הפעלה לכל מתקן. וכך, במקרה של תקלה בחומרה או בתוכנה – מערכת ההפעלה ('המוח') מזהה את הבעיה, ותוך פחות משנייה – נכנסת לעבודה מערכת ההפעלה השנייה, אשר מגבה את המערכת הראשונה.

 

כן, למתקנים ברמת שרידות גבוהה נלווים גנרטורים, אשר מהווים גיבוי נוסף למתקני המים במקרה של הפסקות חשמל. בנושא זה, שח"מ כפופה להוראותיה של מחלקה מיוחדת שהוקמה עבור שעת חירום הנקראת: 'מלח-משק לשעת חירום'.

 

יצוין כי אחד האתגרים של מתכנתי שח"מ הוא לכתוב את התוכנה שתזהה מצבים קיצוניים (כגון: נפילת תקשורת עם מרכז בקרה, תקלה במיכשור או הידאראוליקה תקולה של צינור מים), וזאת למרות שרוב המתקנים אינם מאוישים על ידי גורם אנושי.