‏י"א תמוז תשפ"א

‏‏‏‏21 יוני 2021

יחידה : כספים

 

 

 

 

הנדון : הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ

 

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים-התשנ"ג 1993, מודיעה בזאת שח"מ כי בכוונתה להתקשר עם ספקי חוץ לשדרוג ציוד קדיחה ומערכות נלוות לביצוע עבודות קדיחה לקידוחי הפקת מים בשיטת רוטרית.

רצ"ב להודעה זו נימוקים של מנהל יחידת קידוחים בשח"מ.

 

אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לשח"מ בנושא וזאת לא יאוחר מיום 12/7/21 בשעה 12:00.

 

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל rlidgi@MEKOROT.CO.IL.

יש לוודא קבלת הפקס בטלפון מס' 03-5572712.

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד), וכן את פרטיו של הספק הישראלי, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

 

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפנייה יישלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו שבפנייתם.

 

 

 

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה,

 

שלומית שבירו

מחלקת מכרזים

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        14.06.21

 

הנדון: שדרוג ציוד קדיחה ומערכות נלוות לביצוע עבודות קדיחה לקידוחי הפקת מים בשיטת רוטרית

לצורך שדרוג ציוד הקדיחה ומערכות נלוות של ביצוע עבודות קדיחה לקידוחי הפקת מים רדודים ועמוקים מבקשת שח"מ להצטייד בציוד משומש הנדרש לביצוע עבודות, אשר נבדק ונמצא מתאים לתנאי העבודה בארץ והציוד הקיים בחברה.

שח"מ מבקשת להתקשר עם חברות בחו"ל (בהעדר חברות מסוג זה בארץ)  אשר מתמחות בעבודות קדיחה בעולם וביכולתן לתת מענה במתן הצעות מחיר לרכש ציוד משומש, אשר נבדק ע"י מהנדסי החברה ונמצא עומד בקריטריון עלות/ איכות בהתאם לצרכיה של שח"מ מעת לעת.

להלן רשימה עקרונית של ציוד נדרש:

 • משאבות בוץ מסוג טריפלקס או דופלקס
 • מערכות לניקוי בוץ והפרדת חפורת
 • מכונת קדוח לקדוחים רדודים בשיטת רוטרי
 • מפתחות לסגירת צינורות
 • קומפרסורים, בוסטרים לאוויר דחוס
 • ציוד לביצוע מילוטים (מכונת מילוט, סילו נייד , סילו נייך)
 • ציוד לביצוע עבודות שיקום קידוחים
 • מערכות קדיחה באמצעות אוויר וקצף
 • מקדחים ורמחיבים בקוטרים שונים, מוטות קדיחה, מוטות כובד
 • בלוקי הרמה למכונות קידוח
 • ציוד נלווה אחר

הדרישות מהחברה איתה מבקשת שח"מ להתקשר:

 • מומחיות בהנדסת ציוד קידוחי הפקת מים, נפט, גז.
 • בעלי יכולת אספקת ציוד משומש למכונות הקידוח הקיימות בחברה.
 • יכולת איתור ואספקת ציוד משומש המתאים למפרטי רכש.
 • בחינה הנדסית של ציוד המוצע ובדיקת תקינותו.
 • ליווי של צוות מומחים עד להפעלת הציוד בארץ.
 • יכולת אספקת הציוד ושילוח עד ללקוח.

 

 

 

ככול שידוע לנו אין בישראל יצרן/ספק/נותן שרותי יעוץ הנדסי בתחום הזה.

ידועות לנו מספר חברות בחו"ל המסוגלות לתת שירותים בתחום ואנו מבקשים לפנות אליהם בהתאם לצורך, מעת לעת על מנת לבחון קבלת ההצעה הכדאית ביותר לשח"מ לרכישת ציוד משומש בהתאם לאמור לעיל.

לאור האמור, נבקש לפטור מחובת מכרז פומבי ביצוע התקשרות עם ספק זר, בהעדר ספקים בארץ, וזאת לתקופה של שנתיים ממועד מתן הפטור.

 

בברכה,

אבסוב טיימור

מנהל יחידת קידוחים

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ